שותפות המשרד

עו"ד דנה דוד

0544-629-639

עו"ד אילת זגדון

0505-445-885